SEKITE MUS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE:
JCI vertybės

1. Tikėjimas (Dievu) suteikia žmogaus gyvenimui prasmę bei tikslą
2. Ekonominis teisingumas gali būti pasiektas tik laisvo žmogaus per laisvą veiklą
3. Žmonių brolybė peržengia tautų suvereniteto ribas
4. Valdžia turi priklausyti nuo įstatymų, o ne nuo žmonių
5. Didžiausia žemės vertybė yra žmogaus asmenybė
6. Tarnavimas žmonijai yra prasmingiausias gyvenimo užsiėmimas

 

2014 m. JCI Lietuva valdybos pareigūnų interpretacijos, pagal 2014 m. prezidentės, Loretos Pivoriūnaitės, inicijuotą „JCI vertybių sklaidos“ programą. Programos įgyvendinimo metu nacionalinės valdybos nariai siuntė savo asmeninę priskirtos vertybės interpretaciją JCI Lietuva nariams. Čia pateikiami visi el.laiškų tesktai. Linkime pažinti JCI vertybes ir prisidėti prie jų sklaidos jūsų bendruomenėse.

 

Tikėjimas (Dievu) suteikia žmogaus gyvenimui prasmę bei tikslą

 

Reda Daugelavičiūtė
2014 JCI Lietuva Generalinė Sekretorė

 

Sveika, JCI Lietuva!

 

Su džiaugsmu pristatau Jums 2014 JCI Lietuva valdybos inicijuotą JCI vertybių programą, kuri skirta suprasti, diegti ir pritaikyti praktiškai vertybes per vykdomas veiklas ir būsimus projektus.

 

Šios programos metu kas savaitę gausite po vieną laišką, kuriame bus pateikta viena iš JCI vertybių su asmenine valdybos nario patirtimi. Tikimės, kad tai padės tiek geriau suprasti, tiek lengviau įsiminti mūsų organizacijos vertybes.

 

Šią programą pradėsime jau dabar, todėl kviečiu visus sustoti minutėlei, giliai įkvėpti ir pamąstyti apie tai, ką Jums reiškia pirmoji vertybė, bei kaip šią vertybę galima pritaikyti, vykdant JCI veiklas: Tikėjimas (Dievu) suteikia žmogaus gyvenimui prasmę bei tikslą;

 

Kas man yra tikėjimas? Tikėjimą aš sulyginčiau su  vidiniu balsu, kuris kasdien kartoja tuos pačius žodžius: „Tu gali“, „Viskas bus gerai“, „Tau pavyks“. Girdėdama šiuos žodžius, aš jaučiu norą veikti, siekti savo tikslų ir džiaugtis gyvenimu.

 

Prie JCI prisijungiau, norėdama palikti teigiamą pėdsaką po savęs, taip pat degdama troškimu keistis, augti, tobulėti. JCI veikla, mano akimis, yra neatsiejama nuo tikėjimo. Vedini tikėjimo, geresnio pasaulio vizijos, mes įgyvendiname projektus („Spalvotas gyvenimas“, „Pasilik Lietuvoje“, Operation Hope), mokomės(OMOYARI filosofija), bendraujame, palaikome ir skatiname vieni kitus (JCI Awards). Tikėti – girdėti savo vidinį balsą – motyvuotų ir entuziastingų žmonių apsuptyje tampa labai lengva. O smagiausia, kad tuos pačius žodžius „Tu gali“, „Viskas bus gerai“, „Tau pavyks“ mes tariame ir vieni kitiems ;)

 

Tapusi JCI nare aš pradėjau labiau tikėti ir pasitikėti savimi: aktyviai dalyvaudama mokymuose(tokiuose kaip JCI Presenter, JCI Trainer) ne tik įveikiau viešojo kalbėjimo baimę, bet netgi atradau naują aistrą – mokymų vedimą; susipažinau su daugybe žmonių, kurie savo veiklomis skatina į juos lygiuotis ir siekti daugiau; geriau pažinau save ir mokiausi lyderystės subtilybių JCI Europos bei JCI Nordic akademijose.

 

Labai vertinu įgytą patirtį ir ja dalinuosi savo skyriaus (JCI Panevėžys) veiklos metu(vedu kūno kalbos mokymus, koordinuoju projektą „Be Better in English“, skatinu skyriaus bendradarbiavimą su kitomis Panevėžio jaunimo organizacijomis). Tikiu, kad padėdami kitiems, bendradarbiaudami, bendraudami, ugdydami savo įgūdžius ir padėdami augti kitiems mes kuriame gražesnį rytojų. Tikėjimas(savimi ir kitais žmonėmis) suteikia gyvenimui prasmę ir tikslą.

 

Linkiu Jums nuostabios likusios dienos!

 

Ekonominis teisingumas gali būti pasiektas tik laisvo žmogaus per laisvą veiklą

 

Lukas Abelkis
2014 JCI Lietuva Viceprezidentas Skyriams

 

Sveika, JCI Lietuva,

 

tęsiame 2014 metų nacionalinės valdybos inicijuotą JCI vertybių programą, kurios metu siekiama priminti nariams vertybes ir skatinti taikyti jas praktiškai.

 

Šios vertybės yra užrašytos ir paliktos kiekvienam nariui interpretuoti individualiai, tad norėjau pasidalinti kaip suprantu šiandienos vertybę pats.

 

Ekonominis teisingumas gali būti pasiektas tik laisvo žmogaus per laisvą veiklą. JCI nariai tiki, jog žmonės turėtų jaustis laisvai galėdami išnaudoti savo įgūdžius ir galimybes skatindami ekonomiką.  Ši vertybė gaudžiai siejasi su verslumo skatinimo veiklos sritimi ir pasisako prieš partizaninę politiką verslo sektoriuje. Sąvoka „per laisvą veiklą“ turėtų būti aiškinama taip:

  • išreiškiamas tikėjimas laisvės šventumu;
  • apsaugoti žmogaus teisę gyventi oriai;
  • suteikti kiekvienam asmeniui galimybę plėtoti savo didžiausią potencialą per jo visuomenę;
  • kad nei vienas žmogus negali jaustis iš tiesų laisvas, nebent jis bus laisvas nuo ekonominės vergijos.

 

C. William Brownfield, vice-prezidentas Jungtinėms valstijoms 1946 metais užrašė šią vertybę ir teigė: „Ekonominis vysimasis buvo didžiausias ten, kur žmogus jautėsi laisvai galėdamas siekti savo svajonės ir asmeninės laimės, darant tai kas nebuvo daryta lig šiol arba daryti tai dar geriau“ jis taip pat sakė, “…Asmeninis tobulėjimas per privačias įmones gali būti adaptuotas įvairiai ir atitiktų vietos sąlygas daugelyje pasaulio šalių“.

Tarptautiniai projektai, vedini šios vertybės, yra:

Žmonių brolybė peržengia tautų suvereniteto ribas

 

Evaldas Stonkus
2014 JCI Lietuva Viceprezidentas Komunikacijai

Labas!

 

Ar pamatęs/čiusi šio laiško temą pagalvojai: „Aha, jau antradienis ir nacionalinės valdybos nariai vėl siunčia savo mintis apie JCI vertybes“? Jei taip, tariu ačiū. Kodėl? Nes seki naujienas ir tikrai rūpiniesi savo, kaip JCI nario saviugda. O tai naudinga ir organizacija (kuri organizacija nesididžiuoja išsilavinusiais nariais?) ir Tau pačiam/i (dar niekam netrukdė geros žinios apie organizaciją, kuriai skiriame savo laisvalaikį dalį).

 

Taigi, antradienis. Ir šiandienos tema, JCI vertybė „Žmonių brolybė peržengia tautų suvereniteto ribas“. Ši vertybė skamba kiek keistai. „Peržengia suvereniteto ribas“. Tai reiškia, kad įgyvendindami šią vertybę praktikoje nebebūsime suverenūs (t.y., nepriklausomi)? Tikrai ne. Ji išreiškia mintį, kad ir kokioje šalyje gimei ir augai, gyveni, esi siejamas su kitais žmonėmis (iš kitų šalių) brolybės saitais. Žinoma, jei pats priimi tokį požiūrį-vertybę. Priėmus šią vertybę, priimi ir galimybę turėti daug platesnį patikimų žmonių ratą savo gyvenime.

 

Ši JCI vertybė yra man labai artima. Nors ją interpretuoti man tenka atsitiktinai, tačiau ją puoselėju nuo vaikystės. Vis girdėdavau sakant: „Politikai kariauja, o paprasti žmonės nori taikos“. Būdamas baltasis europietis, mokiausiu būti tolerantišku kitos rasės, religijos, kultūros, įsitikinimų žmogui. Pagalbos akimirką, tu matai žmogų. Tokį koks jis yra: kenčiantį, alkaną, išsigandusį. Ir tai yra žmogiškumas. Jo pagrindu gimsta tarptautiniai ryšiai, bendrumo jausmas.

 

Istorijoje yra nemažai pavyzdžių, kaip gimsta įvairios tradicijos ir organizacijos, kurios skatina žmogiškumą ir pagalbą nukentėjusiems. Apie tradiciją padėti nukentėjusiam yra nemažai istorijų pasaulyje. Viena naujausių atsispindi kariniame Holyvudo filme „Lone Survivor“ (http://www.imdb.com/title/tt1091191/). Tai nepaprastas pavyzdys iš šių dienų karo Afganistane, kai į vieną kaimą atbėgęs sužeistas amerikiečių karys buvo priimtas vietinių ir apgintas nuo Talibano kovotojų. Net paaukojant savo karius šiam tikslui pasiekti. Kodėl? Nes kaimelis puoselėja seną metų tradiciją – „Pashtunwali“ (Galimas vertimas: „Gyvenimo/garbės kelias“) (http://en.wikipedia.org/wiki/Pashtunwali).

 

Ar esate kada jautę pasigėrėjimą pažinimų to, kaip „kitoks“ žmogus galvoja, kaip žvelgia į tuos dalykus, kurie mums atrodo kasdieniški ir nesureikšminami (vanduo, galimybė mokytis, galimybė būti teisingai teisiamam, galimybę negalvoti kokios odos spalvos ar etninės grupės atstovas esi ar pan.)? Tik būdami atviri kitaminčiui, galime surasti naujas pažinimo galimybes ir sutvirtinti bendradarbiavimą bei supratimą. Ir tai nereiškia kitos kultūros „pripažinimą geresne ar būtinybe adaptuoti ją sau“. Pažinimas ir pagarba kitataučiui praturtina mūsų pačių pažinimą ir galimybę suprasti, vystyti verslus, gauti ir duoti paramą.

 

JCI yra viena iš daugelio organizacijų, kurios puoselėja vertybę padėti kitam žmogui, nepaisant to, kad jis yra kitos kultūros, rasės, religijos ar pažiūrų atstovas.

 

JCI įgyvendina tokius tarptautinius projektus: JCI Area conferences, Global village, Nothing but nets.

 

Projektai Lietuvoje: JCI Baltijos konferencija (nuo 2008), Nordic konferencija (2015). NATO oro pajėgų projektas (2007) (http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=785675)
Geros dienos!

 

Didžiausia žemės vertybė yra žmogaus asmenybė

 

Ieva Šiaudinytė
2014 JCI Lietuva Viceprezidentė Skyriams

 

Tęsiame JCI Vertybių pristatymo programą. Šiandien noriu pristatyti vertybę: „Didžiausia žemės vertybė yra žmogaus asmenybė“.

 

Kiekvienas esame unikali asmenybė, ir tokio kaip mes niekada nebuvo ir nebus, nepakartojama, kaip mūsų pirštų atspaudai, akies rainelė ar balsas. Būtent mūsų asmeninės savybės mus įgalina kurti arba griauti, veikti arba neveikti, mylėti arba neapkęsti. Istorijoje matome daugybę pavyzdžių, kaip viena asmenybė sugeba pajungti milijonus judėti viena kryptimi, daryti gera arba bloga, įtikėti arba atsisakyti tikėjimo. JCI organizacija skirta tobulinti žmogaus asmenybę, jos šūkis „Be better!” nurodo kasdienę kryptį, kurlink turėtume kreipti savo pastangas.

 

Nesvarbu, ką veikiame, svarbu, kad tobulėjame ir siekiame būti geresni negu buvome vakar. Pats geriausias matas savo tobulėjimui matuoti – ne aplinkinių žmonių rezultatai, o mūsų pačių vakar dienos pasiekimai. Jeigu šiandien galime tai padaryti geriau – tobulėjame. Pasidalinsiu mane įkvepiančiu trenerio John Wooden pranešimu TED, kas yra tikrasis pasisekimas: http://www.ted.com/talks/john_wooden_on_the_difference_between_winning_and_success.

 

JCI organizacija skatina asmeninį tobulėjimą per kasmet rengiamas vietinių skyrių akademijas (vietinių skyrių nariams), Nordic akademiją (skirtą būsimiems Šiaurės šalių nacionalinių valdybų nariams), Europos akademiją (skirtą būsimiems vietinių skyrių prezidentams ir valdybų nariams), Japonijos akademiją (skirtą būsimiems nacionaliniams prezidentams). Organizacijos misija – suteikti jauniems žmonėms tobulėjimo galimybes – nurodo, kad čia užtikrinamas asmeninis tobulėjimas įvairiose pozicijose, kuriant teigiamus pokyčius visuomenėje.

 

Taip pat JCI vykdo Ten Outstanding Young People programą, kurios metu iš viso pasaulio yra išrenkami 10 iškiliausių piliečių, sukūrusių teigiamus pokyčius savo visuomenėje. Šie žmonės – įkvepiantys aktyvių ir atsakingų piliečių pavyzdžiai. Didžiuojamės, kad iš visų pasaulio iškilių žmonių, 2002 metais buvo išrinktas ir Lietuvos atstovas – dabartinis Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/azuokas-pasaulyje-pasizymejusiu-jaunu-zmoniu-desimtuke.d?id=1407271.

 

Lietuvoje JCI vykdo projektus, skirtus asmeniniam narių ir visuomenės atstovų tobulėjimui: Matyk svajonę (JCI Sostinė), Išmok svajoti (JCI Kaunas), Veiklos erdvės (JCI Kaunas, www.veikloserdves.lt).

 

Asmeninis tobulėjimas prasideda nuo mažų žingsnių, nuo pirmųjų pamokų. JCI organizacija, būdama Jungtinių tautų partnere, remia JT Tūkstantmečio tikslus, kurių vienas – Užtikrinti visapusišką pradinį ugdymą – atitinka šios vertybės įgyvendinimą visame pasaulyje.
Pasinaudokime savo asmenybių geriausiomis savybėmis, kad kurtume teigiamus pokyčius kasdien!

 

Valdžia turi priklausyti nuo įstatymų, o ne nuo žmonių

 

Edita Smindriūnaitė
2014 JCI Lietuva Viceprezidentė Skyriams

 

Sveiki,

 

Dienos bėgte bėga ir mes sulaukėme dar vieno antradienio.

 

Aš šiandien jums pristatau ketvirtąją JCI vertybę – Valdžia turi priklausyti nuo įstatymų, o ne nuo žmonių.

 

 

a_002

 

Prisegu Jums 2 fotografijas, kurios iliustruoja šią vertybę. Viršutinė, tai JCI Šiauliai nariai ir draugai po visuotinio narių susitikimo ir naujo prezidento patvirtinimo 2013 m. spalį. Apatinė fotografija – neeilinė Generalinė asamblėja Prezidentų dienos metu, 2014 m., Kaune.

 

Iš tikrųjų JCI valdymo ir pareigybių skyrimo sistema yra paremta šia vertybe ir ja vadovaudamiesi mes veikiame.

 

Ši vertybė reiškia, kad nė vienas žmogus neturėtų būti aukščiau įstatymo, įstatymai turi būti tie patys visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų statuso visuomenėje.

 

Vyriausybės veikla turi būti pagrįsta konstitucine teise, priimta ir patvirtinta žmonių dauguma. Galia keisti įstatymus ir rinkti vyriausybes (valdžią) turi būti sutelkta daugumos žmonių rankose. Laisvoje visuomenėje pamatiniai įstatymai kyla iš žmonių. Tai jie yra pagrindinė valdžia.

 

Atminkite, kad JCI organizacijoje kiekvieno nario balsas yra svarbus. Prezidentai, viceprezidentai, kiti valdybų nariai yra tie žmonės, kurie vieniems metams gavę mūsų pasitikėjimą, stovi mūsų priešakyje, neša žinutę apie mus ir yra atsakingi už kiekvieną mūsų. Pernai būdama JCI Šiaulių prezidente visada vadovavausi pagrindine taisykle – kad ir kokias idėjas būčiau sugalvojusi, jos taps realybe tik tada, jei gausiu narių pritarimą.

 

Dauguma žmonių netgi gali pakeisti nusistovėjusias normas visuomenėje. JCI Lietuvoje mes nusprendėme, kad galime dalintis ir taip atsirado projektas „Dovanokime“.

 

Pasaulyje veikia Jungtinių Tautų inicijuota Pasaulinio susitarimo (The Global Compact) programa Socialiai atsakingas verslas (Corporate social responsibility).

 

Unite to impact!

 

Gražios savaitės visiems!

 

Tarnavimas žmonijai yra prasmingiausias gyvenimo užsiėmimas

 

Virginija Pilipavičiūtė
2014 JCI Lietuva Vykdančioji Prezidentė

 

Labas rytas JCI Lietuva nariai!

 

Štai kaip greitai prabėgo laikas su antradieniniais JCI Lietuva valdybos narių laiškais pristatant JCI Vertybes! Tikiuosi sekėte jas ir radote įdomių bei naudingų įžvalgų.
Taip pat manau ir tikiuosi, kad ir kiekvieno mūsų asmeniniai pamąstymai labai panašūs – kadangi visus mus JCI jungia šios Vertybės.
Paskutinioji Vertybė yra “Tarnavimas žmonijai yra prasmingiausias gyvenimo užsiėmimas”

 

Esu dėkinga JCI, kad parodė galimybes būti visuomenėje naudingu žmogumi ir įprasmino mano laiką!

 

Per JCI veiklas atėjo mano suvokimas, kad veikiant kartu su kitais žmonėmis, vykdant į visuomenę nukreiptus projektus, atsiranda tikrasis pasitenkinimas gyvenimu.

 

JCI veikloms skiriamo laiko net negalėčiau lyginti su kuo kitu – jis yra toks koncentruotas ir vertingas.

 

Kaip yra pasakiusi JCI Lietuva 2008 metų prezidentė, Senatorė ir JCI Sostinė viena iš įkūrėjų Lina Morkūnaitė:

 

Kiekviena diena ir kiekvienas darbas JCI bus prasmingas nuo pradžios iki galo. JCI padarys Tave turtingesniu pažįstant pasaulį, įvairių kultūrų mentalitetą. JCI organizacijoje drąsu augti kaip žmogui, nes visi mes visą gyvenimą augam, kaip anglai sako „developing“, kur priesaga rodo, kad procesas vis dar vyksta.
<…> Aš pastebėjau, kad jauni žmonės, kurie ryžtasi prisijungti prie visuomeninės veiklos universitete ar prie kitų organizacijų – jie yra „kitokie“ žmonės. Na, „kitokie“ man jie atrodo dėl turimo socialinio tinklo, dėl drąsos užmegzti pokalbius, išreikšti idėjas, dėl drąsos rūpintis kitais. Šios asmenybės daug anksčiau tampa brandžios, taip pat jie turi daugiau potencialo būti lyderiais ir vadovais, nes pastarieji rūpinasi kitais žmonėmis“.

 

Kiekvienas mūsų narys yra svarbi organizacijos dalis. Dėl to kiekvienas turi turėti galimybę išmėginti save skirtinguose vaidmenyse organizacijos viduje.

 

“One year to lead” veiklos principas suteikia galimybę kiekvienam nariui veikti skirtingose JCI pozicijose vietiniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu – tai yra JCI karjeros pagrindas.
Žinoma, norisi ir siekiame, kad žmonės, užaugę kaip asmenybės, kaip vadovai, kaip lyderiai, pasilikti organizacijoje ir augintų būsimus lyderius, būsimus vadovus.

 

Tai yra puikiausias šios Vertybės skleidimo pavyzdys. Tokia veikla matoma per JCI Lietuva Mentorystės projektą, 2006 metais įgyvendintą JCI Sėkmės mokyklą.

 

Esame dėkingi savo Senatoriams, kurie vieni daugiau, kiti mažiau prisideda prie patirties perteikimo naujiems nariams.  JCI Senatorystė yra atsidėkojimas atsidavusiam ir JCI daug nuveikusiam nariui.

 

Žinoma, tai yra ir savotiškas įsipareigojimas visą likusį savo gyvenimą veikti remiantis JCI vertybėmis :)

 

Visos JCI veiklos gimsta iš narių, iš visuomenės poreikio. Tarptautiniu lygiu lygiu turime puikią priemonę – Active citizen framework (www.jci.cc/acf)

 

Tik tuo atveju, kai projektai kilę iš visuomenės, jie gali būti sėkmingi.  Puikus to pavyzdys gali būti JCI Žaliasis (2010-2012) projektas ir į dešimtus metus žengiantis JCI Lietuva nacionalinis projektas Spalvotas gyvenimas!

 

Ir dar daug puikių pavyzdžių ir iniciatyvų galime vardinti ir didžiuotis pasiektais rezultatais!

Užsisakykite naujienas: