III mokymai „Projekto idėjos paieška”

JCI (Junior Chamber International) organizuojami nuotoliniai interaktyvūs mokymai  ,,Projekto idėjos paieška”  –   gegužės 27 dieną, 14:45 – 19:00 val.  Mokymai skirti   stiprinti Šiaulių apskrities nevyriausybinį sektorių – padėti  nustatyti tikruosius spręstinus ir bendruomenei iš tiesų aktualius   iššūkius bei planuoti  ir įgyvendinti  optimalius naudos atžvilgiu projektus, skatinti  Šiaulių kraštui  reikiamas  iniciatyvas.  Mokymai turi integruotą praktinę dalį,  jų metu dalyviai atliks įvairias užduotis, bus supažindinti su gerosios praktikos pavyzdžiais. Kartu sieksime atrasti   tvarius sprendimus.

 Mokymai vyks pagal projektą „Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams: Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra“. Mokymai skirti Šiaulių krašto pilietinėms visuomeninėms organizacijoms (PVO), orientuotoms į jaunimo įtraukimą, lyderiškumo ugdymą ir aktyvumo skatinimą.

Šie mokymai yra tretieji iš  15   interaktyvių mokymų ciklo atrinktomis lyderystės ir įtraukties temomis. Projekte numatytos ir kitos veiklos:  5 mentorystės sesijos su atrinktomis Šiaulių krašto PVO, bei lyderystės konferencija, kuri planuojama surengti 2023 m. gegužės mėn.

Projektas yra Aktyvių piliečio fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Mokymų lektoriai

Andželika Rusteikienė

Andželika Rusteikienė, organizacijos Lietuvos Junior Achievement vadovė. Puoselėja NVO ir verslo partnerystės kūrimą, padeda formuoti partnerystes, yra sukaupusi patirtį atsakingo verslo (tvarumo), etikos ir socialinio verslo vystymo srityse. Turi patirties kuriant verslą, formuojant komunikacijos strategijas, dirbant tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Andželika veda mokymus verslumo ir socialinio verslumo ugdymo bei  kūrimo temomis.

Jūratė Mažeikytė

Jūratė Mažeikytė – projektų kordinatorė, rengia paraiškas, administruoja ir koordinuoja įvairius projektus (nuo kelių tūkstančių iki kelių milijonų Eur) aplinkosaugos, švietimo, visuomenės sveikatos gerinimo, inovacijų, žemės ūkio, kultūros projektų srityse verslo bei NVO sektoriuose. Aktyvi savanorė, visuomenininkė, verslo konsultantė.

Žanas Gongapševas

Žanas Gongapševas – komunikacijos ir pardavimų vadybos ilgametis praktikas, JCI Senatorius,  lektorius, verslo ir NVO  iniciatyvų koordinatorius ir vystytojas, verslo konsultantas ir mokymų treneris. Sertifikuotas TRIPLE A® GmbH, BTI verslo simuliacijųI  treneris, licencijuotas neurolingvistinio programavimo praktikas,  sertifikuotas ICF koučeris. Veda mokymus įvairiomis  verslumo, iniciatyvumo skatinimo, kūrybiškumo ugdymo ir sėkmingų pardavimų organizavimo  temomis, organizuoja komandos formavimo praktikas verslui, naudoja „Design Thinking” metodiką.