JCI – viena iš pirmųjų tarptautinių organizacijų Lietuvoje

JCI (Junior Chamber International) bendruomenei Lietuvoje 2020 metai yra ypatingi — minime 30-mečio jubiliejų. 1990-aisiais trys entuziastai – Gema Lukoševičiūtė-Umbrasienė, Egidijus Žukauskas ir Vaidotas Marozas – Panevėžyje įkūrė pirmąjį JCI skyrių – Panevėžio jaunimo rūmus (vėliau „JCI Panevėžys“). Tai buvo viena iš pirmųjų tarptautinių organizacijų, kuri su savo tuo metu naujomis idėjomis pradėjo smelktis į atgimstančią nepriklausomą Lietuvą.

Klaipėda 1994

JCI – tai trečia didžiausia visuomeninė jaunimo organizacija pasaulyje, kuri vienija daugiau nei 200.000 aktyvių lyderių ir verslininkų visuose žemynuose. JCI misija – kurti teigiamus pokyčius visuomenėje, suteikiant jauniems žmonėms tobulėjimo galimybes, ugdant lyderius, įgyvendinant socialinius projektus, organizuojant tarptautinius renginius. JCI nariai mokosi būti geresniais lyderiais tam, kad taptų savo visuomenės pokyčiu.

Virtualiame JCI bendruomenės susitikime Gema Lukoševičiūtė-Umbrasienė ir Egidijus Žukauskas pasidalino prisiminimais apie tuometines svajones ir iššūkius.

Egidijus Žukauskas prisiminė, kad pirmą kartą apie JCI idėjas ir veiklas perskaitė 1989 metais laikraštyje „Komjaunimo tiesa“. Straipsnyje buvo pristatomas tarptautinis JCI renginys Taline, į kurį iš JAV turėjo atvykti JCI lyderiai. Daug nesvarstę Gema Lukoševičiūtė-Umbrasienė, Egidijus Žukauskas ir Vaidotas Marozas ir išvyko į Taliną.

„Supratome, kad JCI – tai didelis pasaulinis klubas, atveriantis pasaulį ir suteikiantis daug galimybių mokytis, tobulėti, bendrauti. Grįžę iš Talino nusprendėme įkurti Panevėžio jaunimo rūmus. Netrukus Gema Lukoševičiūtė-Umbrasienė paruošė skyriaus įstatus ir galiausiai be didesnių nesklandumų 1991‑01‑15 buvo įregistruoti Panevėžio jaunimo rūmai.“ – prisiminimais pasidalino Egidijus Žukauskas.  

Gema Lukoševičiūtė-Umbrasienė antrino Egidijui Žukauskui. „JCI įkūrimas buvo lyg žingsnis į laisvę. JCI bendravimo, savitarpio pagalbos ir mokymosi vieniems iš kitų idėjos labai gražios. Tuo metu buvo didelis noras būti kartu ir vienytis, tačiau jaunimo organizacijų nebuvo daug. Tokių organizacijų, kaip JCI, su taip aiškiai ir ryškiai išsakytomis idėjomis neturėjome“. (Norėjo pokyčių, nieko nelaukė, patys ėmė ir darė, nors ir buvo didelių iššūkių).

Gema Lukoševičiūtė-Umbrasienė pakvietė įsivaizduoti, koks tai buvo sudėtingas, keistas ir nežinomybės kupinas atgimstančios Lietuvos laikotarpis („Aš pati buvau Sąjūdyje, Vaidas ir Egidijus taip pat visa širdimi buvo Sąjūdyje“). Tam, kad įsteigtume JCI, reikėjo drąsos, juk, tai galėjo pakenkti karjerai. Tačiau nutarėm eiti į priekį. Tai buvo išėjimas į naują pasaulį.

Panevėžio jaunimo rūmai buvo tretieji Tarybų Sąjungos teritorijoje. Pirmieji skyriai įsikūrė Taline ir Sankt Peterburge. Pamažu tarptautinių jaunimo rūmų (JCI) idėjos pasklido visoje Lietuvoje – 1992 metais įsikūrė Klaipėdos jaunimo rūmai, 1993 metais – įsisteigė Kauno jaunimo rūmai, kol galiausiai 1995 metais šios idėjos pasiekė Lietuvos sostinę Vilnių ir 1996 metais buvo įkurti Vilniaus jaunimo rūmai.

Pirmieji JCI veiklos metai nebuvo aktyvūs dėl tuometinės situacijos – prasidėjo ekonominė blokada, tragiški Sausio 13-osios įvykiai, Medininkų žudynės, perėjimas prie rinkos ekonomikos.

Egidijus Žukauskas akcentavo, kad pirmieji metai buvo metai Lietuvai – „daug dirbome Lietuvai. JCI veikloje pirmiausiai tai buvo bendruomenės telkimo ir organizacijos formavimo metai, buvo mokomasi, semiamasi patirties iš užsienio JCI, buvo auginami pirmieji lyderiai. JCI suteikė galimybes susivienyti ir palaikyti vieniems kitus, augti būsimiems lyderiams ir užmegzti verslo ryšius užsienyje“.

„Nykštukas ant milžino pečių mato daugiau nei pats milžinas”, teigė pirmojo JCI skyriaus Lietuvoje įkūrėjai. Palinkėjo dabartinei JCI bendruomenei atsiremti į JCI Lietuvos 30 metų patirtį, ant tos patirties „užlipti“ ir pasiekti dar daugiau. JCI yra su dideliais užmojais, su tarptautinėmis tradicijomis, būti šioje organizacijoje yra nepaprastai didelė garbė.

„Mes esame nykštukai, užlipę ant milžinų pečių, todėl galime matyti daugiau ir toliau nei jie. Bet ne dėl savo įžvalgos dorybės, ne dėl savo aukšto stoto, o dėl to, kad mes išaugome ir gimėme iš praeities milžinų.“ — Gema Umbrasienė cituoja Bernardą Šartrietį.

Taip pat JCI palinkėjo būti nepriklausomiems, neįsipareigojusiems politinėms jėgoms ar kitoms idėjoms. „Būkite nepriklausomi, būkite laisvi, galvokite apie savo kolegas, jaunus žmones, apie jų ateitį ir visiškai nesvarbu, kokių politinių ar dar kokių įsitikinimų jie būtų.“

Nuo 1994 metų JCI Lietuvoje skyriai ėmė aktyviau bendradarbiauti su užsienio skyriais ir nariais. Lietuvoje buvo kviečiami užsienio lektoriai, JCI nariai semtis patirties vyko į pasaulio, Europos konferencijas ir mokymus, ugdomi aktyvūs lyderiai, organizuojami projektai teigiamiems pokyčiams visuomenėje vystyti.

1994 m. lapkričio 25-27 d. Klaipėdoje buvo surengta pirmoji nacionalinė konferencija, kurioje dalyvavo ne tik nariai iš Lietuvos, tačiau sulaukta svečių iš Danijos, Suomijos, Švedijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos. Šios konferencijos tikslas buvo sukurti nacionalinės organizacijos struktūrą, parodyti visuomenei jos veiklą, dvasią, tradicijas ir galimybes, suplanuoti kitų metų veiklą. Tai buvo dar viena pakopa, siekiant būti lygiateisiškai priimtiems į pasaulinę JCI bendruomenę.

1995 m. Škotijoje įvykusiame JCI Pasaulio kongrese esame priimami kaip pilnateisiai JCI nariai.

1995 m. bendradarbiauta su Danijos JCI atstovais. Jie organizavo mokymus nacionalinių ir vietinių lyderių komandoms, suplanuotas rimtas bendras Lietuvos ir Danijos pagalbos Lietuvos žemės ūkiui projektas. Taip pat kitas projektas su Švedija – Švedijos specialistai su aukštuoju išsilavinimu šešis mėnesius dirbs Lietuvos įmonėse, taip savo žiniomis ir patirtimi padės mūsų įmonėms suformuoti valdymo struktūrą, efektyvinti resursų panaudojimą, įsijungti į Švedijos ir Europos rinką, tirs Lietuvos rinką ir konsultuos marketingo ir vadybos klausimais.

Seimo rūmuose vyko Lietuvos jaunimo rūmų surengti seminarai „Vadovavimo patirtis komandoje“ ir „Jaunimo skyrių vystymasis“. Juos vedė iš Danijos atvykę JCI nariai.

1997 m. Panevėžio jaunimo rūmai organizavo vaikų globos namų vaikų vasaros stovyklą Troškūnuose, Kalėdų Senelio kelionę iš Laplandijos į Vilnių, dalyvavo „Verslo inkubatoriaus“ ir laisvosios ekonominės zonos kūrimo Panevėžyje projektuose, organizavo „Mottainai“ konkursus moksleiviams.

Antrasis ir trečiasis JCI dešimtmetis Lietuvoje

Prasidėjus naujajam tūkstantmečiui Lietuva buvo besimokanti gyventi savarankiškai,  ieškanti patirties, galimybių ir kontaktų. Antrasis ir trečiasis JCI dešimtmetis Lietuvoje buvo neįtikėtinai intensyvus – JCI bendruomenė ėmėsi ir sėkmingai įgyvendino Lietuvai svarbius projektus, aktyviai organizavo ir dalyvavo įvairiuose mokymuose, Lietuvai užaugino lyderių.

JCI nariai dažnai buvo tie, kurie pirmieji Lietuvoje įgyvendino įvairius, Lietuvai naujus socialinius, aplinkos apsaugos, verslumo ir pilietiškumą skatinančius projektus. Tokiu būdu JCI prisidėjo/prisideda prie Lietuvos socialinių problemų sprendimo. Galime didžiuotis pasiektais darbais, įvykdytais projektais ir veiklomis. Keletas iš jų:

 • Spalvotas gyvenimas“ (nuo 2005 m.) – projektas, skirtas skatinti žmones gerais neatlygintinais darbais prisidėti prie gražesnės visuomenės kūrimo, dalyvauti visuomeninėje veikloje. Projekto dalyviai pasirinktose vietose (parkuose, vaikų žaidimų aikštelėse, zoologijos, botanikos soduose ir kt.) perdažo bei atnaujina įvairius objektus: suoliukus, tvoras, žaidimų aikštelių įrangą ir pan.
 • Pasilik Lietuvoje“ (2007 m.) – projektas, kuriuo skatinome jaunus žmones kurti savo ateitį Lietuvoje. Projekto globėjas J. E. LR Prezidentas Valdas Adamkus.
 • „JCI Sėkmės Mokykla“ (2007-2008 m.) – projektas, skirtas 10-12 klasių moksleiviams. Siekėme skatinti moksleivius domėtis ir ugdyti savarankiškumo, verslumo bei lyderystės įgūdžius, juos supažindinome su garsiausių pasaulio psichologų, konsultantų ir verslininkų patirtimi.
 • „Gold of Lithuania“ (2009-2011 m.) – tai JCI ir Vilniaus miesto iniciatyva, kurios tikslas – vystyti ryšius tarp miestų, skatinti verslą ir turizmą. Iš viso jachta „Gold of Lithuania“ dalyviai aplankė daugiau kaip 60 Viduržemio jūros uostų, kuriuose ne tik iškėlė Lietuvos vėliavą, bet ir susitiko su savivaldos atstovais, verslo organizacijų atstovais, lietuvių bendruomenėmis.
 • Matyk svajonę“ (2009-2010 m., 2013 m.) – projektas, gimęs bendradarbiaujant su Danijos JCI skyriumi. Projektu skatinome regos ir klausos negalią turinčius žmones siekti karjeros ir savarankiškai kurti ateitį. Tuo pačiu švietėme žmones ir verslo visuomenę apie negalią turinčių žmonių gebėjimus, galimybes dirbti ir gyventi šiuolaikinėje visuomenėje.
 • Dovanokime!“ (2009-2014 m.) – projektu siekėme žmonių supratingumo ir skatinome dalintis drabužiais bei avalyne su skurstančiaisiais.
 • Žaliasis projektas“ (2010-2012 m.) – tai projektas, kuriuo siekėme šviesti Lietuvos visuomenę klimato kaitos ir ekologijos temomis, skatinti visuomenės narius imtis aktyvių veiksmų klimato kaitos ir ekologijos problemoms spręsti.
 • Moterų finansų akademija“ (2014 m.) – projektas, skirtas moterims, skatinant įgyti pasitikėjimo ir žinių apie asmeninių finansų valdymą.
 • Karjeros dirbtuvės“ (2015 m.). Projekto tikslas – skatinti sąmoningą jaunimo profesinį pasirinkimą, gerinant savęs pažinimą, stiprinant projekto dalyvių įgūdžius, padedančius pasirengti veiksmingą karjeros planą ir kryptingai jo laikytis, skatinant lyderystės, verslumo įgūdžius bei supažindinti su tarptautinio mobilumo galimybėmis.
 • Valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymo bei tobulinimo projektas“ (2016-2017 m.). Šiuo projektu siekėme suteikti valstybės tarnautojams unikalią galimybę mokytis iš privataus sektoriaus lyderių bei įkvėpti, panaudojant gerąją privataus sektoriaus praktiką kasdieniniame darbe.
 • Beat the business – Think outside the box!“ (2017-2018 m.) – šio projekto tikslas skatinti žmones atrasti, kur jie galėtų realizuoti save ir įkvėpti kurti savo svajonių veiklą/verslą, dirbti mylimą darbą.

Nuo pat įkūrimo JCI ne tik savo nariams, bet ir kiekvienam norinčiam siūlo įvairius tobulėjimo mokymus, skatinančius pasitikėjimą savimi, savirealizaciją, ugdančius verslumą, darbo komandoje ir derybų įgūdžius („Aš aktyvus pilietis. Ką kiekvienas galime padaryti savo miesto labui?“, 2012 m.,  „Baltijos šalių konferencija“, 2009 m., „Teksto valdymo mokymai“, 2013 m., „JCI Viešo kalbėjimo mokymai“, 2013 m., „Karjeros ir koučingo konferencija“, 2014 m., „Asmeninio Efektyvumo Akademija“, 2014 m., „JCI Lyderystės akademija“, 2016 m., „Viešojo kalbėjimo konkursas Stand up for a change“, 2017 m., „Lyderystės dirbtuvės“ 2020 m. ir daugybę kitų).

Kiekvienas JCI narys gali dalyvauti sertifikuotuose JCI mokymuose, kuriuos veda patyrę JCI nariai iš viso pasaulio. Be to, JCI nariams suteikiamos galimybės tapti sertifikuotu JCI „treineriu“, t. y. patiems organizuoti bei vesti mokymus.

JCI savo nariams suteikia galimybę dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose ir mokymuose, susipažinti ir užmegzti kontaktus su JCI nariais iš viso pasaulio. Kiekvienais metais vykstame į Europos konferenciją, JCI Pasaulio kongresą ir kitas JCI Akademijas, skirtas tarptautiniam JCI narių bendradarbiavimui užmegzti. Bet tuo pačiu galime pasidžiaugti, kad ir Lietuvoje sulaukiame pasaulinio lygio lyderių, kurie dalijasi savo patirtimi. Lietuvoje apsilankė net 5 tuometiniai pasaulio JCI prezidentai – Georges A. Bouverat (2001 m.), Fernando Sanchez-Arias (2004 m.), Lars Hajslund (2006 m.), Chiara Milani (2013 m.), Marc Brian Lim (2018 m.).

„Mes visada turime tikėti, kad galime pakeisti pasaulį. Galbūt negalėsime to padaryti šiandien, galbūt net ne rytoj, bet yra kažkas tokio, ką galime padaryti dabar, kad nors šiek tiek pakreiptume mūsų pasaulį geresnės ateities link“. Marc Brian Lim

JCI savo veikla kviečia jaunus žmones siekti geresnės lyderystės ir pokytį pradėti nuo savęs.