R.Daugelavičiūtė: „JCI Lietuva veikla yra labai svarbi“

JCI Lietuva nacionalinės valdybos informacija

 

LT delegacija EU Youth conferenceKovo 10-12 dienomis 2014-ųjų metų Europos Jaunimo Sostinėje Salonikuose vykusi „Europos Sąjungos Jaunimo konferencija“ į vieną vietą subūrė 28 valstybių narių delegacijas, Europos jaunimo forumo, ES Tarybos generalinio sekretoriato, tarptautinių jaunimo organizacijų, ES šalių kandidačių bei Europos ekonominės erdvės valstybių atstovus.

 

Lietuvos delegacijoje, kartu su Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos nare Elena Sinkevičiūte, LiJOT tarptautinių reikalų koordinatoriumi Karoliu Žemaičiu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasiuoju patarėju Steponu Kulbausku, dalyvavo ir JCI Lietuva Generalinė sekretorė Reda Daugelavičiūtė. Taip pat lietuvių gretas papildė Europos jaunimo forumo viceprezidentė Guoda Lomanaitė bei jau ilgus metus jaunimo srityje dirbantis Nerijus Miginis, kuris konsultavo vieną iš septynių darbo grupių.

 

Pagrindinis 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančio Trejeto (Airijos-Lietuvos-Graikijos) prioritetas – jaunų žmonių socialinė įtrauktis. Tai yra, sudaryti jauniems žmonėms palankias sąlygas naudotis teikiamomis valstybių paslaugomis. Graikijos pirmininkavimo laikotarpiui iškelti prioritetiniai jaunimo socialinės įtraukties klausimai: kokybiška švietimo sistema, kokybiškas jaunimo perėjimas iš mokslo į darbo rinką, kokybiškos darbo vietos, dialogas tarp kartų, aktyvi jaunimo įtrauktis į visuomeninį gyvenimą, jaunimo verslumas, socialinis verslumas. Būtent šiais klausimais tris dienas aktyviai diskutavo Salonikuose susirinkę jaunimo atstovai. Po ilgų diskusijų, refleksijų, pataisymų ir papildymų jaunimo politikos klausimais buvo pateikta bendra rekomendacija (http://tinyurl.com/EU-rekomendacijos), sudaryta iš 21 punkto (po 3 rekomendacijas iš kiekvienos darbo grupės).

 

„Džiaugiuosi, kad buvau atrinkta dalyvauti renginyje. Būdama konferencijoje dar kartą įsitikinau, kokia svarbi yra JCI vykdoma veikla, ugdanti aktyvų pilietiškumą, suteikianti galimybes kiekvienam iš mūsų tobulėti individualiai bei lavinanti verslumo įgūdžius. Bendraudama su jaunimu iš visos Europos pasisėmiau motyvacijos ir idėjų, kurias tikiuosi įgyvendinti, pasinaudodama „Erasmus+“ programa.“  – teigė R.Daugelavičiūtė.

 

JCI narė taip pat pažymėjo, kad sukauptos žinios padės sėkmingiau planuoti JCI Lietuva veiklas, kurios prisidėtų prie jaunimo užimtumo skatinimo.