Aktyvaus pilietiškumo modelio projektas

Asociacija “JCI Sostinė” kartu su partneriu Asociacija “JCI Šiauliai” šiais metais pradės vykdyti ilgalaikį, plataus masto projektą ‘Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams “Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra”’. Projektas skirtas Šiaulių krašto Pilietinėm visuomeninėm organizacijom (PVO) orientuotom į jaunimo įtraukimą ir aktyvumo skatinimą. Projektas truks 30 mėn.

Projekto metu bus surengta 15 mokymų sesijų atrinktomis lyderystės ir įtraukties temomis, 5 mentorystės sesijos su atrinktomis Šiaulių krašto PVO, o viską vainikuos galutinė apibendrinamoji vienos dienos konferencija su 300 dalyvių, kurioje dalyvaus 15 lektorių iš Lietuvos ir užsienio. Konferencioje bus apibendrinti projekto rezultatai bei parengta ir pasirašyta ilgalaikė Šiaulių krašto PVO plėtros strategija. 

Jau kurį laiką intensyviai dirbame ir toliau kviečiame savanorius prisijungti prie projekto įgyvendinimo komandos bei prisidėti prie esamos situacijos Šiaulių regione įvertinimo. Šiuo metu ieškome projekto vadovo/ės (apmokama pozicija), viešųjų pirkimų specialisto/ės (apmokama pozicija) ir savanorių norinčių prisidėti prie komunikacijos, mokymų, mentorystės sesijų, viešinimo, renginių koordinavimo.

Sudomino? Susisiekite:

Projektą finansuoja Aktyvių piliečių fondas