Matyk svajonę

2008 m. vasarą Kopenhagos (Danija) skyriaus nariai kreipėsi į JCI Lietuvoje su idėja inicijuoti tarptautinį bendrą projektą. 2008 m. rudenį JCI nariai iš Danijos – Charlotte Olsen, Lars Kjaer Hansen, Peter Norskov – apsilankė Lietuvoje. Šio vizito metu kartu su JCI Wonderful Copenhagen (Danija) ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru sutarėme bendradarbiauti rengiant socialinį projektą. Taip pradėjome daug dėmesio sulaukusį socialinį projektą „Matyk svajonę”.

Projekto tikslai:

  •         motyvuoti vyresniųjų klasių akluosius ir silpnaregius mokinius aktyviai planuoti savo karjerą ir jos siekti,
  •         padėti moksleiviams atrasti savo gabumus ir juos toliau vystyti,
  •         šviesti žmones ir verslo visuomenę apie žmonių su regos negalia gebėjimus ir galimybes dirbti ir gyventi šiuolaikinėje visuomenėje.

Projektas buvo vykdomas – 2009-2010 m., jame dalyvavo 30 moksleivių iš LASUC, 50 savanorių, kurie tapo moksleivių mentoriais. Projekto metu buvo vykdomi mokymai moksleiviams. Be renginių moksleiviams JCI „Wonderful Copenhagen” suorganizavo išvyką į Daniją, kurios metu buvo pasidalinta su Danijos neregių ir silpnaregių ugdymo patirtimi.

2013 metais projektą atnaujinome, tik šįkart bendradarbiavome su “Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru”. Projekto metu organizavome pažintines ekskursijas bei mokymus kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams. Tokiomis veiklomis suteikėme vaikams pažinimo ir atradimo džiaugsmą.

Projektas „Matyk svajonę” buvo nauja, labai sėkminga patirtis visiems jo dalyviams: mokiniams, vaikams, patiems organizatoriams, vykdytojams ir mentoriams, kurie galėjo tiesiogiai pažinti aklųjų ir silpnaregių bei kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų žmonių gyvenimo subtilybes. Projekto sėkmę patvirtino JCI Nacionalinis kongresas, kurio metu „Matyk svajonę” buvo pripažintas geriausiu 2009 metų projektu.

https://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/startavo-projektas-matyk-svajone-305718

http://www.musuzodis.lt/mz/200911/str02.htm

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/ministras-pasveikins-projekto-vaikams-su-regos-negalia-dalyvius