,,Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams “Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra“

JCI Sostinė kartu su partneriu JCI Šiauliai įgyvendina lyderystės skatinimo  ir PVO (pilietinės visuomeninės organizacijos) stiprinimo projektą Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams “Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra”  Šiaulių krašte. Šio projekto tikslas – stiprinti Šiaulių apskrities PVO, įgalinant jas bendradarbiauti tarpusavyje, strategiškai ir į ateitį planuoti  savo veiksmus, taikant modernius šiuolaikinius lyderystės ugdymo metodus, tarp jų ir aktyvaus pilietiškumo modelį. 

Projektu Šiaulių regiono jaunimas skatinamas  jungtis į PVO, būti aktyviais piliečiais, dalyvauti PVO vykdomuose projektuose. 

Projekto tikslinės grupės:  jaunimo PVO arba su jaunimu dirbančių PVO, veikiančios Šiaulių apskrityje, jų nariai, Šiaulių apskrities jaunimas, potencialūs PVO nariai. Projektui gautas   finansavimas pagal EEE finansinio mechanizą, kurį administruoja Aktyvių piliečių fondas. Projekto trukmė 2020 m. gruodis – 2023 m. gegužė.

Projekto metu b organizuojamas  interaktyvių mokymų ciklas bei mentorystės sesijos – patirties perdavimo dirbtuvės su Lietuvos ir užsienio treineriais, mentoriais ir fasilitatoriais reikiamiems organizacijos valdymo, veiklos strategijos formavimo, narystės politikos ir kitiems gebėjimams įgyti bei sustiprinti. Projektą  planuojama užbaigti  jungtinės Šiaulių apskrities PVO veiklos strategijos bei atskirų PVO pristatymai baigiamajame Lyderystės forume – tinklaveikos dienoje. 

Daugiau apie projektą: www.aktyvuspilietis.lt
www.apf.lt / www.eeagrants.org