JCI Sostinė įgyvendina lyderystės projektą kartu su JCI Šiauliai

JCI Sostinė kartu su JCI Šiauliai  įgyvendina  projektą ,,Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams “Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra“. Interaktyvūs  mokymai, mentorystės sesijos ir kitos lyderiauti skatinančios veiklos  skatina Šiaulių krašto jaunimą bei su jaunimu dirbančius asmenis tapti aktyviais piliečiais, lyderiais savo mieste. Kartu siekiama  sustiprinti Šiaulių krašto PVO (Pilietines visuomenines organizacijas), paskatinti jas geriau pažinti viena kitą, partneriauti su savivalda, verslu.

Projekto metu JCI Sostinė nariai ir savanoriai dalijasi sukaupta gerąja patirtimi su JCI Šiaulių nariais,  stengiasi kurti ir puoselėti ilgametes JCI tradicijas Šiaulių regione. Projektas suteikia tobulėjimo ir augimo galimybes naujiems lyderiams, skatina pilietinių iniciatyvų kūrimąsi.

Projekte dalyvauja   16 PVO ir viena iniciatyvinė grupė, vienijanti aktyvius šiauliečius.  Projekto trukmė 2020 m. gruodis – 2023 m. gegužė. Projekto pabaigoje  planuojama Šiauliuose surengti vienos dienos lyderystės konferenciją su tarptautiniais svečiais.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Daugiau apie projektą: www.aktyvuspilietis.lt
www.apf.lt / www.eeagrants.org