JCI Šiauliai vienija Šiaulių krašto PVO

JCI Šiauliai, kartu su  JCI Sostine įgyvendina  projektą ,,Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo programa regionams “Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra“. Interaktyvūs  mokymai, mentorystės sesijos ir kitos lyderiauti skatinančios veiklos  skatina Šiaulių krašto jaunimą bei su jaunimu dirbančius asmenis tapti aktyviais piliečiais, lyderiais savo mieste. Kartu siekiama  sustiprinti Šiaulių krašto PVO (Pilietines visuomenines organizacijas), paskatinti jas geriau pažinti viena kitą, partneriauti su savivalda, verslu.

Prie projekto jau prisijungė  16 PVO ir viena iniciatyvinė grupė, vienijanti aktyvius šiauliečius.  Kol kas projekto veiklos vyko nuotoliniu būdu, bet rudenį, jei šalies epidemiologinė situacija leis,  planuojami ir gyvi susitikimai. Projekto trukmė 2020 m. gruodis – 2023 m. gegužė. Projekto pabaigoje  planuojama Šiauliuose surengti vienos dienos lyderystės konferenciją su tarptautiniais svečiais.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Daugiau apie projektą: www.aktyvuspilietis.lt
www.apf.lt / www.eeagrants.org