Projektų Valdymo Mokymai

Projektinio darbo metodai vis labiau populiarėja ir yra taikomi ne tik versle, moksle, bet ir politikoje bei viešajame sektoriuje. Inovacijų kūrimas dažniausiai irgi siejamas su konkretaus projekto įgyvendinimu, todėl kiekvienam žmogui labai svarbu įgyti gebėjimų efektyviai valdyti projektus. 

Šių mokymų metu pagrindinis dėmesys skiriamas dviem temoms:

1.Kaip parengti kokybišką projektą įgyvendinimui?

2.Projekto įgyvendinimą bei administravimą realybėje. 

Mokymus veda Neringa Lenčiauskaitė –  Kauno technologijos universiteto projektų vadybos magistrantė, Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų instituto projektų vadovė bei Lietuvos paslaugų sferos darbdavių asociacijos vyr. finansininkė. 

Pirmoje mokymų dalyje susipažįstama su projekto sąvoka, būtina projektui logine seka, struktūra. Akcentuojama į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant, kad vertintojas teisingai suprastų Jūsų popieriuje išdėstytas idėjas ir ketinimus. Sužinoma, kokie teisės aktai reglamentuoja projektų rengimą, administravimą ir įgyvendinimą. Atliekamos praktines užduotys, siekiant įsisavinti teorinę medžiagą bei aptarsime rezultatus.

Antroje dalyje – dėmesys skiriamas projekto administravimo ir įgyvendinimo svarbai. Ką rinktis – vidinę projekto administravimo komandą, ar samdyti administruojančią įmonę? Kaip užtikrinti savalaikį informacijos gavimą, pateikimą, komunikaciją su visomis suinteresuotomis šalimis. Kaip įvertinti numatytą riziką ir ją kokybiškai valdyti. Praktinių užduočių metu – rengiami „Beta versija“ projektai – aptariami bei įvertinami jų privalumai, trūkumai bei pateikiamos rekomendacijas.